WOODEX AQUA BASE PLUS – Impregnat gruntujący do drewna

WOODEX AQUA BASE PLUS to gotowy impregnat gruntujący na bazie wody, do
gruntowania powierzchni drewnianych przed obróbką powierzchniową.

Produkt w magazynie.
Zapytaj o cenę
Pojemność

, ,

Opis

WOODEX AQUA BASE PLUS jest przeznaczony do użytku powszechnego i profesjonalnego,
do ochrony przed zgnilizną i sinizną drewna z klas zastosowań 2 i 3 (EN 335).
WOODEX AQUA BASE PLUS stosuje się do ochrony drewna które nie ma styczności z glebą
ani ciągłej ekspozycji na warunki pogodowe czy też chronionego przed warunkami
atmosferycznymi, ale ulegającemu ciągłemu zawilgoceniu. Nie jest odpowiedni do
drewnianych konstrukcji które mają bezpośredni kontakt z gruntem albo mają stałą styczność
z wodą słodką lub słoną.