STEELGUARD 801 – pęczniejąca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych

Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa, rozpuszczalnikowa, pęczniejąca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych.

Produkt w magazynie.
Zapytaj o cenę
Kategoria:
Pojemność

Opis

• Do 120 minut ochrony przed oddziaływaniem pożaru celulozowego
• Aplikacja na budowie i wytwórni
• Osiągana grubość suchej powłoki do 1500 μm (60,0 mils) w jednej warstwie
• Odpowiednia dla C1 do C4 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska (ISO 12944); dla warunków suchych wewnętrznych (C1) powłoka nawierzchniowa nie jest wymagana
• Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym {1222} i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie
• Testowana i oceniana wg EN 13381-8, BS 476-20/21
• Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 15/0439
• Oceniony wg ETAG 018- 2 dla wszystkich klasyfikacji trwałości
• Zakres masywności (U/A) 0-355
• Profile otwarte, zamknięte prostokątne – belki i słupy
• Profile zamknięte okrągłe – słupy
• Duży zakres masywności (U/A) profili zamkniętych okrągłych i prostokątnych w klasie R60